سید محسن موسوی

نویسنده مقاله: سید محسن موسوی (دکترای تخصصی حکمت هنرهای دینی) ـ13۸4

صفحه‌آرایی (بخش دوم)

مقاله‌ی چاپ شده در مجله سگال، گرافیک بین‌الملل (شماره پنجم، زمستان ۱۳۸۴)

امروزه هنر صفحه‌آرایی تنها به حوزه‌های شنتخته شده‌ای از قبیل کتاب، روزنامه و غیره اکتفا نکرده و در عرصه‌های جدیدی از قبیل طراحی صفحات وب، اینتراکتیو، مولتی مدیا، کتاب‌فیلم و غیره وارد شده است. خصوصیت دینامیک این صفحات همگام با کاربرد صوت، به‌عنوان مکملی بر متن و تصویر، جلوه‌های بسیار متفاوتی از صفحه‌آرایی خلق نموده که از جهت مدل اجرا، تا حد بسیار زیادی بر صفحه‌آرایی سنتی تأثیر گذاشته است.

مؤلفه‌های مجازی مثل متن (Text)، تصویر (Image)، صفحه (Page)، رنگ (Color)، و متحرک‌سازی (Animation)، دت‌مایه‌های اولیه تولید این گروه از آثار است. صفحه نمایشگر نیز نقش اصلی را در به ظهور رسانیدن این جلوه‌ها به عهده دارد…

📙 دانلود فایل PDF ادامه مقاله