سید محسن موسوی

نویسنده مقاله: سید محسن موسوی (دکترای تخصصی حکمت هنرهای دینی) ـ 13۸۵

مولفه‌های بسته‌بندی در طراحی گرافیک

مقاله‌ی چاپ شده در مجله سگال، گرافیک بین‌الملل (شماره نهم، زمستان ۱۳۸۵)

وقتی از بسته‌بندی سخن به میان می‌آوریم، به چرخه‌ای بسیار متنوع، متغیر و رو به رشد از انواع فعالیت‌های مکمل، موازی و حتی بی‌ربط در شاخه‌های متفاوت، اشاره داریم که نقش هر یک از آنها، در شکل‌بخشی و حیات بسیار پیچیده این هنر – صنعت، نقش غیر قابل انکار و ضروری است. تا جایی که به جرأت می‌توان اذعان کرد که امروزه، هیچ صنعتی در جهان وجود ندارد که با‌واسطه یا بی‌واسطه، با موضوع فرایند تولید بسته‌بندی – و نه صرفاً به مصرف رسانیدن آن – در ارتباط نباشد. بی‌جا نیست اگر بگوییم که هنر گرافیک، اصلی‌ترین و کارآمد‌ترین شاخه دخیل در مبحث بسته‌بندی است و در مقابل نیز، طراحی بسته‌بندی، یکی از موضوعات بسار تکنیکی، صدر‌نشین و فراگیر در طراحی گرافیک است.

📙 دانلود فایل PDF ادامه مقاله