توضیحات

طراحی بیلبورد، به تخصص بالایی در حوزه طراحی محیط مصنوع نیازمند است که بدون شناخت آن، نمی‌توان طرح مناسبی را برای هر محیط خاصی اجرا نمود.

bilboardnika choob
bilboardzaeim bilboard
tablo amir 2
tablo layer
folad

از جمله نمونه‌های کوچک‌تر بیلبورد، می‌توان به طراحی انواع استند‌ها اشاره کرد.

stand
stand
stand
stand
stand
stand
bilboard emam
bilboard emam zaman
bilboard bahjat
cement-baner-2.jpg
baner mana.jpg
cement-baner-1.jpg
ashora banar
جلد زمینیان آسمانی