توضیحات

بسته بندی هر محصول، همچون لباس فاخر آن محصول است که مخاطبان در انتخاب هر محصول، به این لباس فاخر، توجه بسیاری دارند. وقتی از بسته‌بندی سخن به میان می‌آوریم، به چرخه‌ای بسیار متنوع، متغیر و رو به رشد از انواع فعالیت‌های مکمل، موازی و حتی بی‌ربط در شاخه‌های متفاوت، اشاره داریم که نقش هر یک از آنها، در شکل‌بخشی و حیات بسیار پیچیده این هنر – صنعت، نقش غیر قابل انکار و ضروری است. تا جایی که به جرأت می‌توان اذعان کرد که امروزه، هیچ صنعتی در جهان وجود ندارد که با‌واسطه یا بی‌واسطه، با موضوع فرایند تولید بسته‌بندی – و نه صرفاً به مصرف رسانیدن آن – در ارتباط نباشد. بی‌جا نیست اگر بگوییم که هنر گرافیک، اصلی‌ترین و کارآمد‌ترین شاخه دخیل در مبحث بسته‌بندی است و در مقابل نیز، طراحی بسته‌بندی، یکی از موضوعات بسار تکنیکی، صدر‌نشین و فراگیر در طراحی گرافیک است.

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.